Ikon

Interoc har tecknat avtal med Trafikverket om bullerdämpande åtgärder

Trafikverket har utsett Interoc Dörr & Fönster till ny leverantör av bullerdämpande åtgärder för fastigheter belägna i närheten av vägar och järnvägar. Upphandlingen har skett genom dynamiskt inköpssystem, vilket innebär att Interoc är kvalificerade att lämna anbud i kommande upphandlingar.

Det fyraåriga avtalet med Trafikverket innebär att vi kommer att genomföra en rad åtgärder designade för att minska det invändiga bullret från trafiken, vilket avsevärt kommer att förbättra boendekomforten för många. Bland dessa åtgärder ingår byte av fönster och förbättringar av fastigheters fasader, allt i syfte att skapa en lugnare och mer behaglig inomhusmiljö.

Genom detta projekt ser vi fram emot att utnyttja vår expertis och våra innovativa lösningar för att bidra till en bättre och mer hållbar livsmiljö. Den geografiska omfattningen av uppdraget innebär att vi kan dra fördel av vår rikstäckande projektorganisation. Vi ser fram emot att arbeta nära med Trafikverket och de berörda fastighetsägarna för att genomföra dessa kritiska bullerdämpande åtgärder över hela Sverige.

Kontaktperson

Jonathan Bergkvist
Dörr & Fönster Region Dalarna
Säljare

Dela

Vi använder cookies för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt och för att samla in data och statistik om hur webbplatsen används. Du kan välja att godkänna alla cookies eller enbart nödvändiga cookies. Du kan ändra dina preferenser när som helst genom att klicka ”Cookies” längst ned på sidan.