Ikon

Interoc renoverar fastighet åt MKB

Interoc har fått det prestigefyllda uppdraget att renovera Kv Kronborg 8 åt MKB. Det omfattande projektet innefattar byte av fönster, renovering av fasaden samt sanering av PCB och asbest.

Fastigheten är belägen intill en högt trafikerad väg, vilket innebär särskilda utmaningar. Interoc har i samarbete med fönsterleverantören NorDan lyckats ta fram lämpliga ljudisolerande fönster för att möta dessa incitament. Dessutom har Stadsbyggnadskontoret ställt höga krav på den estetiska utformningen för att upprätthålla samstämmighet med de ursprungliga fönstren. Tillsammans med NorDan har Interoc hittat en innovativ lösning för att uppfylla dessa krav. Utöver utmaningarna med framtagningen av fönstren kräver även själva installationen en erfaren entreprenör då vissa element väger över 300 kg.

De befintliga fogarna i tegelfasaderna har även visat sig uttjänta och kommer att bytas ut genom att den gamla fogmassan fräses bort och ersätts med ny fogmassa. Dessutom har den gamla infästningen av tegelfasaden drabbats av omfattande rostskador. Interoc kommer att använda sig av Dryfix-metoden för att ersätta den gamla infästningen och säkerställa att tegelfasaden inte rasar.

Magnus Dahlberg, kontaktperson för projektet, ser fram emot att ta emot förfrågningar från intressenter i liknande projekt. Vänligen kontakta honom för att diskutera dina specifika renoveringsbehov.

 

 

Kontaktperson

Magnus Dahlberg
VVD

Dela

Vi använder cookies för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt och för att samla in data och statistik om hur webbplatsen används. Du kan välja att godkänna alla cookies eller enbart nödvändiga cookies. Du kan ändra dina preferenser när som helst genom att klicka ”Cookies” längst ned på sidan.