Ikon

Service

Hos Interoc anser vi att det är viktigt att även ta hand om kunden efter att vi är klara med projekten och har överlämnat dem. Därför har vi en dedikerad avdelning för service och eftermarknad.

Vi har bemannat avdelningen med yrkeskunnigt folk som har specialistkompetens och lång erfarenhet. Vår målsättning är att säkerställa att fasader och fönster har en lång livslängd genom kontinuerligt underhåll och att åtgärda eventuella problem i tid innan de orsakar större skador.

Avdelningen hanterar även samtliga garantiärenden och garantibesiktningar för att säkerställa att våra kunder får den support de behöver även efter att projekten är avslutade.

Här nedan följer en översikt över våra specifika serviceerbjudanden inom fasad och dörrar/fönster:

Fasadtjänster:

• Lagning av mindre skador i fasaden.

• Hantering av plåtanslutningar och avvattning.

• Besiktning av fasaden och utarbetande av åtgärdsplaner.

• Återställning av fasaden efter klottersanering.

Dörrar och fönster:

• Byte av enstaka fönster och dörrar.

• Injustering av dörrar och fönster.

• Byte av glas.

• Årligt underhåll i form av smörjning och justering

Vi strävar efter att erbjuda våra kunder en heltäckande service och eftermarknadsstöd för att säkerställa att våra produkter och utförda arbeten fortsätter att prestera på bästa sätt över tiden. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller om det är något mer vi kan hjälpa dig med.

Formulär för eftermarknad
Tjänst
Kontaktuppgifter
Namn*
E-post*
Telefon*
Företag
Adress
Lägenhetsnummer
Portkod
Kontaktperson
Faktura märkning
Fakturering
Faktureringsadress
Beskrivning av åtgärd
Meddelande*
Ladda upp fil

Att kalla till garantibesiktning ligger i de flesta fall på beställaren och vi vill då att man kallar minst 14 dagar i förväg med tid och plats.

Kontaktpersoner

Tony Nordin
Fasad
Serviceansvarig
Joakim Engberg
Dörr & Fönster Centralt
Serviceansvarig

Dela

Vi använder cookies för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt och för att samla in data och statistik om hur webbplatsen används. Du kan välja att godkänna alla cookies eller enbart nödvändiga cookies. Du kan ändra dina preferenser när som helst genom att klicka ”Cookies” längst ned på sidan.