Cookies

Introduktion

Denna cookiepolicy beskriver hur vi använder cookies och hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker webbplatsen https://interoc.se. Med ”vi” eller ”oss” menar vi Interoc DFF AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen som beskrivs häri. Om du har några frågor om denna cookiepolicy kan du alltid kontakta oss genom kontaktuppgifterna som anges längst ner i denna policy.

Vad är cookies?

Utöver de uppgifter som beskrivs i vår integritetspolicy, erhålls vissa data automatiskt från din enhet med hjälp av ”cookies” eller liknande spårningstekniker när du besöker webbplatsen. Cookies är små textfiler som används för att lagra eller komma åt information som lagras på din dator eller mobila enhet. Cookies kan komma ihåg en användares aktivitet på till exempel en webbplats på olika sätt och kan lagra information både under webbplatsbesöket och mellan besöken. Informationen i cookies kan också användas för att spåra din surfing på andra webbplatser som använder samma cookie.

Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies för att:

  • säkerställa webbplatsens grundläggande funktionalitet och säkerhet. Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera som den är avsedd, och dessa kommer att installeras automatiskt på din enhet baserat på vårt berättigade intresse att förse dig med en fungerande och säker webbplats.
  • analysera användningen av vår webbplats och hjälpa oss att göra den bättre genom att samla in och analysera aggregerad statistik av hur besökare använder webbplatsen för att exempelvis för att förbättra innehåll och navigation. Vi använder analysverktyget Google Analytics som genom cookies inhämtar IP-adress samt information om vilka sektioner besökare klickar på webbplatsen och hur länge de stannar på sidan. Cookies som används för webbanalys kommer endast att installeras om du ger ditt samtycke till oss att använda sådana cookies via cookiebannern när du besöker vår webbplats första gången.

Information som inhämtas för att säkerställa webbplatsens grundläggande funktionalitet och säkerhet lagras enbart så länge du är på webbplatsen och information som samlas för analysändamål lagras upp till två år.

Vem har tillgång till uppgifterna?

De cookies som placeras på din enhet är så kallade tredjepartscookies, vilket innebär att de tillhandahålls av tredje part som den information som samlas in för att tillhandahålla funktionaliteten. Den data som inhämtas kan lagras på servrar i USA och kan överföras till ytterligare tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för tjänsteleverantörens räkning.

Hur kan du ställa in dina cookie-preferenser?

När du besöker vår webbplats kommer du att bli ombedd att ange dina cookie-preferenser. Du kan välja att tillåta alla cookies, inklusive analyscookies, att endast tillåta sådana cookies som är nödvändiga för att surfa på webbplatsen. Om du har accepterat vissa cookies och ändrar dig kan du inaktivera cookies eller justera dina preferenser när som helst genom att klicka på ”Cookies” längst ner på webbplatsen.

Vilka rättigheter har du angående dina personuppgifter?

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av och radering av sina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av personuppgifter. Vidare har du rätt att begära att personuppgifter flyttas från oss till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
Du kan utöva dina rättigheter som beskrivs ovan genom att skicka en begäran till info@interoc.se. Om du anser att dina rättigheter har åsidosatts har du alltid rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (https://www.imy.se).

Ändringar och uppdateringar av denna cookiepolicy

Vi kan komma att göra ändringar i denna cookiepolicy. Den aktuella cookiepolicyn är alltid tillgänglig på vår webbplats. Om vi gör väsentliga ändringar som påverkar dina rättigheter kommer vi att meddela dig om ändringen på vår webbplats eller via e-post innan den träder i kraft.

Senast ändrad 25 maj 2023.

Uppladdning av policy 8 juni 2023.

Bolagsinformation
Interoc DFF AB, org. nr 559083-3629
Kontakt: info@interoc.se.

Dela

Vi använder cookies för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt och för att samla in data och statistik om hur webbplatsen används. Du kan välja att godkänna alla cookies eller enbart nödvändiga cookies. Du kan ändra dina preferenser när som helst genom att klicka ”Cookies” längst ned på sidan.