Ikon

Klimatskalsrenovering

Klimatskalet är i dagligt tal de ytor som omsluter husets uppvärmda yta dvs tak, fasad, fönster, ytterdörrar samt grund. För att minimera energiförluster genom klimatskalet är det av största vikt att vi har välisolerade ytor och komponenter.

Interoc är specialister på att utföra och samordna alla typer av arbeten som berör renovering av klimatskalet på fastigheter. Genom att utföra samtliga åtgärder samtidigt kan man spara stora pengar och säkerställa att man får ett bra resultat som verkligen genererar den energibesparing som man kan ha räknat med. Interoc ansvarar för samtliga arbeten och att respektive delar fungerar bra tillsammans för att ge en bra helhet. Exempel på arbeten som kan ingå i en klimatskals renovering

  • Projektering
  • Energiberäkning
  • Puts med tilläggsisolering
  • Fönsterbyten
  • Takomläggning
  • Balkongrenovering
  • Sanering PCB och asbest
  • Renovering fönster
  • Vindsisolering

Kontaktpersoner

Magnus Dahlberg
VVD
Richard Hellström
Fasad
Kalkylchef
Johan Faltin
Fasad
Produktionschef

Dela

Vi använder cookies för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt och för att samla in data och statistik om hur webbplatsen används. Du kan välja att godkänna alla cookies eller enbart nödvändiga cookies. Du kan ändra dina preferenser när som helst genom att klicka ”Cookies” längst ned på sidan.